Category Archives: About XR

Information about Virtual Reality, Augmented Reality and Mixed Reality.

Savonian virtuaaliset oppimisympäristöt tempaavat mukaansa!

Savonian virtuaaliset oppimisympäristöt tempaavat mukaansa –
Opiskele virtuaalisessa laboratoriossa ja leikkaussalissa!

Savonia-ammattikorkeakoulu kouluttaa ammattitaitoisia tulevaisuuden osaajia eri aloille. Savonian terveysalla on otettu uutena käyttöön virtuaaliset oppimisympäristöt. Näitä uusia ympäristöjä hyödynnetään muun muassa sairaanhoitajien ja bioanalyytikkojen tutkinto-ohjelmissa.

Virtuaalisten ympäristöjen ansiosta opiskelijat voivat turvallisesti harjoitella todellisia työelämän työvaiheita, kädentaitoja sekä testata omaa osaamistaan. Tämä kaikki voi tapahtua omalla ajalla ja paikasta riippumatta!

Virtuaalisten oppimisympäristöjen hyötyjä ovat:

  • Tutustutut virtuaalisesti työelämän todellisiin ympäristöihin ja työprosesseihin ennen työelämässä tapahtuvaa harjoittelua
  • Voit harjoitella niin useasti kuin haluat
  • Opit tärkeitä taitoja hauskasti pelaamalla
  • Näet, kuulet ja koet todellisen työelämän ympäristön
  • Voit saada välitöntä palautetta harjoittelusta

Savonia tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden opiskella ja harjoitella virtuaalisessa maailmassa.

XR-oppisympäristöjämme ovat virtuaalileikkaussali, virtuaalilaboratorio ja virtuaalimikroskooppi. Lisäksi oppimisen tukena ovat työelämään sijoittuvat 360-ympäristöt.

Uutena ominaisuutena Savonialle on pian tulossa lisätyn todellisuuden ympäristöt!

Lyhenteet ja termit tutuiksi!

VR eli virtual reality tarkoittaa virtuaalista todellisuutta. Virtuaalitodellisuus on tietokonesimulaation avulla luotu keinotekoinen ympäristö. Virtuaalitodellisuus voi joko pyrkiä simuloimaan jotakin todellista ympäristöä tai se voi luoda täysin kuvitteellisen ympäristön.

AR eli augmented reality tarkoittaa lisättyä todellisuutta. Lisätty todellisuus viittaa näkymään, johon on lisätty tietokonegrafiikalla tuotettuja elementtejä ja jota käyttäjä tarkastelee läpikatseltavien näyttöjen kautta. Se on siis järjestelmä, jossa keinotekoista, tietokoneella tuotettua tietoa on lisätty näkymään todellisesta ympäristöstä.

VR-laboratorio ympäristössä harjoitellaan kliinisen laboratorion histologisen tutkimusprosessin eri vaiheet. Ympäristössä tutustutustaan ohjatusti ympäristöön, sen toimintoihin, tarvittaviin laitteisiin ja välineisiin. Opiskelija oppii ymmärtämään koko histologisen näyteprosessin, yksittäiset työvaiheet ja niiden merkityksen sekä vaikutukset koko näyteprosessiin. ​

VR-leikkaussali ympäristössä, harjoitellaan anestesiahoitajan työtä. Anestesiahoitaja valmistelee laiteet ja välineet, jotta leikkaus prosessi etene sujuvasti ja turvallisesti.  Opiskelija voi tutustua rauhallisesti ja ohjatusti ympäristöön ja sen toimintoihin ja sitä voi käyttää myös osaamisen testaamiseen.

Näissä ympäristöissä voit hioa ammattitaitosi huippuun!

Virtuaalinen leikkaussaliympäristö on tulevaisuutta!

Virtuaalinen leikkaussaliympäristö on tulevaisuutta!

VR-leikkaussaliympäristön ansiosta opiskelijat sekä henkilökunta voivat harjoitella työvaiheita ja testata oma osaamistaan. Tämä kaikki voi tapahtua omalla ajalla ja paikasta riippumatta!

FutureEdu-hanke on kehittänyt VR-leikkaussaliympäristö, jossa harjoitellaan anestesiahoitajan työtä. Toteutukseen kuuluu mallinnettu leikkaussaliympäristö tarvittavine laitteineen ja välineineen. Simulaatiossa voi tutustua ohjatusti ympäristöön ja sen toimintoihin ja sitä voi käyttää myös osaamisen testaamiseen.

Savonia-AMK:n opiskelijan innostava kommentti ympäristöstä –  “Tämä on tulevaisuutta!”

A virtual clinical operating room environment is the future!
The VR clinical operating room environment, developed by FutureEdu project, allows students and staff to practice and test their own skills at any time and place independently!

The FutureEdu project has developed a VR clinical operating room environment that guides the anesthesia nurse in the operating room preparations. The simulation includes a modeled operating room environment with the needed equipment and tools. The simulation contains two sections, one part for training and the other for testing your skills.

The student of Savonia University of Applied Sciences gave encouraging comment of the VR simulation by saying – This is the future!”

Surgery and Laboratory Instruments Identification

Kristian Saari,  elaborated an application to help in the identification of surgery and laboratory instruments as the final thesis for the Degree Programme in Information Technology of Savonia University of Applied Sciences. The  work  was done for the FutureEdu project in collaboration with Savonian experts and degree supervisors.

The purpose of the thesis was to create an application for social and health care students that would allow them to identify surgical and laboratory instruments. The application should also offer a comprehensive database of these instruments. The output was to be executed as an Android application that works on both mobile phones and tablets.

The application was created by using the TensorFlow machine learning framework and the Teachable Machine platform that generates machine learning models. With the help of these two, an image recognition function was created, where an object can be identified by a real-time image. This function enabled the display of instrument information in the application. Other ready-made class libraries were also utilised to build a 2D code recognition for situations where making an image is not an option. A library was also created in the application that gives the user access to all the instruments that are found in the database without an identification feature.

The result was an Android application that works on both mobile phones and tablets. The application offers teachers a good and easy-to-use tool for their work that supports both the teaching and the learning of students. It is a workable first version of an application with the following three functions: image recognition, 2D code recognition and a library. The application is not yet directly ready for users, but it must first be tested and developed further insofar as needed.

For more details (in Finnish): Surgery and Laboratory Instruments Identification

VR Microscope

VR Microscope
Thesis for the Degree Program of Information Technology
Kimmo Pakarinen

The purpose of the thesis was to produce a virtual reality learning environment for learning the use of microscope and the parts of microscope. The subject and the goals for the thesis came from Future Technologies in Education project (FutureEdu).

The theoretical section of the thesis covered theoretical studying of microscope parts and using of microscope. Information was gathered from the Internet and interviewing the professionals in the field. The theoretical part also included practical learning with a real microscope.

The development section of the thesis covered a modification of the 3D model of the microscope, developing microscope operations to the 3D model of microscope, researching and developing environment guidelines, the user interface, implementing software to the
Virtual Reality environment and researching further development opportunities.

As a result of this thesis, 3D virtual reality software was developed for learning the parts and the usage of microscope. The first pilot of the software was planned for last autumn, but unfortunately piloting was rescheduled for fall 2020, due to COVID-19.

As piloting was rescheduled, this opened an opportunity to further develop the software. During this summer, a student from Savonia UAS did his internship in our project and developed the software further. All in all, the internship made it possible to produce even better software to be piloted this fall.
You can find this thesis from Theseus, the Open Repository of the Universities of Applied Sciences:  http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202002252732

Conference Participation

FutureEdu team participated in the online-conference together with the project partner, Yatrus Foundation from Bulgaria to share and disseminated innovations in education.

11th International Conference Education, Research & Development
Burgas,
Bulgaria, 24th – 26th August, 2020

The conferences dealt with broad topics concerning e-learning, virtual innovations, internationalization and research in education.  Anssi Mähönen, project manager of FutureEdu project presented the two topics below:

Work Life Related Virtual Learning (XR) Environments for Biomedical Laboratory Science

 

 

Satellite Education Model -Work Oriented Professionals for HealthCare by a Distance Learning Method

 

Articles:
WORK LIFE RELATED VIRTUAL LEARNING (XR) ENVIRONMENTS FOR BIOMEDICAL LABORATORY SCIENCE AND PERIOPERATIVE NURSING IN THE FUTUREEDU PROJECT
Anssi Mähönen, Sirkka-Liisa Halimaa, Paola Kontro, Jaana Heiskanen, Tommi Kinnunen, Susanna Vuohelainen, Kimmo Pakarinen

Anssi Mähönen, Sirkka-Liisa Halimaa