Category Archives: About XR

Information about Virtual Reality, Augmented Reality and Mixed Reality.

FutureEdu: Koulutus ja työelämä virtuaalisia oppimisympäristöjä tuottamassa

FutureEdu: Koulutus ja työelämä virtuaalisia oppimisympäristöjä tuottamassa

Tervetuloa kuulemaan siitä, millaisia mahdollisuuksia virtuaaliset oppimisympäristöt tarjoavat. Voit samalla saada ideoita siihen, miten voit käyttää virtuaalisia oppimisympäristöjä omassa toiminnassasi! Keskustelemme virtuaalisten oppimisympäristöjen eduista ja haasteista sekä kokemuksista ympäristöjen käytöstä.

Keskiviikkona 24.11.2021 klo 12:00 – 16:30

Tapahtuma järjestetään Kampussydämessä Kuopiossa, osoitteessa Microkatu 1. Lisäksi tapahtumaan voi osalllistua live-streamin kautta. Ilmoittautuneille lähetetään suora linkki tapahtumaan.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen täältä.

VR-yhteistyösovellusten vertailua

VR-yhteistyösovellusten vertailua
Tehtävänämme oli tutustua, testata ja arvioida VR-laseille saatavilla olevia sovelluksia, joita voitaisiin käyttää opetuksessa ja esimerkiksi seminaareissa. Testaamista varten saimme koululta käyttöön Oculus Quest -virtuaalilasit, jotka eivät tarvitse tietokonetta toimiakseen.

Kumpikaan testaajista ei ollut aikaisemmin käyttänyt minkäänlaisia virtuaalilaseja, joten tehtävä oli enemmän kuin mielenkiintoinen. Aikaisemman kokemuksen puute toi myös varmasti erilaisen näkökulman testattaviin sovelluksiin ja virtuaalitodellisuuteen ylipäätään.

Testattavana oli 8 sovellusta (Hubs, Spatial, Engage, MeetinVR, Frame, Moot, Wonda VR, Glue), joista osa oli suoraan ladattavissa Oculuksen sovelluskaupasta ja osa kehittäjien nettisivuilta erillisellä pyynnöllä, johtuen sovellusten keskeneräisyydestä ja ilmeisesti sovellusten julkaisemisen vaikeudesta Oculus-kauppaan.

Monissa sovelluksissa oli samankaltaisia ominaisuuksia. Käyttäjällä on mahdollista jakaa tiedostoja, kuvia sekä piirtää 3D kynällä. Useissa sovelluksissa käytettiin jonkinlaista välinettä , jolla toimintoja pystyi tekemään, esimerkiksi tablettia tai älykelloa. Tämä edesauttoi sovelluksien käytettävyyttä, koska melkein jokainen on joskus käyttänyt jotakin älylaitetta, puhelinta tai tablettia. Sovellukset joita harjoituksessa testasimme, soveltui hyvin sekä pieniin brainstorm- tilaisuuksiin, sekä isompiin seminaareihin ja opetustilanteisiin. VR-lasien ansiosta esitelmistä ja tapaamisista sai paljon todellisentuntuisemman, kun ihmiset pystyivät liikkumaan ja tekemään eleitä käsillään muille tilassa oleskelijoille.

Sovellukset joita testasimme, olivat yksinomaan tarkoitettu seminaareihin sekä opetustoimintaan, mutta tarjolla oli myös rennompia vaihtoehtoja, joissa pystyi hengailemaan ja keskustelemaan erilaisissa virtuaaliympäristöissä arkipäiväisistä asioista muiden käyttäjien kanssa. Sovellus, joka meidän testaamisen perusteella nousi ylitse muiden oli Spatial. Spatial soveltui mainiosti ryhmätyöskentelyyn ja siinä oli kattava valikoima erilaisia toimintoja.

Testauksessa kävi ilmi, että virtuaalitodellisuudessa on paljon mahdollisuuksia, joita ainakin tällä hetkellä rajoittaa laitteisto, eikä niinkään sovellukset itsessään. Testattavana olleet ensimmäisen sukupolven Quest-lasit eivät olleet tehokkaimmat eivätkä tarkimmat markkinoilla olevat lasit. Lasien näytön pienehkön resoluution takia, lähes kaikki sovellukset näyttivät enemmän tai vähemmän pikselöityneiltä, varsinkin jos objektit olivat pieniä ja kaukana käyttäjästä. Tämä oli huomattavissa erityisesti silloin, kun sovelluksessa haluttiin jakaa esimerkiksi pdf-tiedosto ja objektia ei saanut suurennettua tarpeeksi isoksi. Testauksen loppuvaiheessa, toinen testaajista osti itselleen Oculus Quest 2 -virtuaalilasit, joilla pikselöityminen ei ollut läheskään yhtä selvästi havaittavissa, johtuen lasien näytön korkeammasta resoluutiosta.

Kaiken kaikkiaan harjoitus oli todella mielekästä sekä palkitsevaa. VR-sovellustestaus suoritettiin kotona, joten vallitseva korona tilanne ei hankaloittanut työskentelyämme.
Joni Koponen ja Janne Peltoniemi

 

Comparison of VR applications
Students, Joni Koponen and Janne Peltoniemi, tested and evaluated the applications available for VR glasses that could be used in teaching activities such as seminars. There were eight applications under testing (Hubs, Spatial, Engage, MeetinVR, Frame, Moot, Wonda VR, Glue), some of which were directly downloadable from the Oculus app store and some from the developers ’websites upon separate request.

Many applications had similar features. User can share files, images and draw with a 3D pen using devices such as tablets or a smartwatch. The tested applications were suitable for small brainstorm events, larger seminars and teaching situations. The use of VR glasses allows presentations and meetings to become more realistic when people were able to move and make gestures with their hands to other occupants of the space. The application that based on our testing, rose above the others was Spatial. Spatial was ideal for group work and had a comprehensive range of different activities.

The testing revealed that there are many possibilities in virtual reality that are limited, at least for the time being, by the hardware, and not so much by the applications themselves. The first generation of Quest glasses tested were neither the most efficient nor the most accurate glasses on the market, due to the lower resolution of the glass screen. This was especially noticeable when sharing pdf files, which could not be enlarged enough. Using Oculus Quest 2 virtual glasses, the resolution was better.

Overall, the testing was really meaningful and rewarding. VR application testing was performed at home, so the current situation of Covid-19 did not constrained the work.

 

 

Savonian virtuaaliset oppimisympäristöt tempaavat mukaansa!

Savonian virtuaaliset oppimisympäristöt tempaavat mukaansa –
Opiskele virtuaalisessa laboratoriossa ja leikkaussalissa!

Savonia-ammattikorkeakoulu kouluttaa ammattitaitoisia tulevaisuuden osaajia eri aloille. Savonian terveysalla on otettu uutena käyttöön virtuaaliset oppimisympäristöt. Näitä uusia ympäristöjä hyödynnetään muun muassa sairaanhoitajien ja bioanalyytikkojen tutkinto-ohjelmissa.

Virtuaalisten ympäristöjen ansiosta opiskelijat voivat turvallisesti harjoitella todellisia työelämän työvaiheita, kädentaitoja sekä testata omaa osaamistaan. Tämä kaikki voi tapahtua omalla ajalla ja paikasta riippumatta!

Virtuaalisten oppimisympäristöjen hyötyjä ovat:

  • Tutustutut virtuaalisesti työelämän todellisiin ympäristöihin ja työprosesseihin ennen työelämässä tapahtuvaa harjoittelua
  • Voit harjoitella niin useasti kuin haluat
  • Opit tärkeitä taitoja hauskasti pelaamalla
  • Näet, kuulet ja koet todellisen työelämän ympäristön
  • Voit saada välitöntä palautetta harjoittelusta

Savonia tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden opiskella ja harjoitella virtuaalisessa maailmassa.

XR-oppisympäristöjämme ovat virtuaalileikkaussali, virtuaalilaboratorio ja virtuaalimikroskooppi. Lisäksi oppimisen tukena ovat työelämään sijoittuvat 360-ympäristöt.

Uutena ominaisuutena Savonialle on pian tulossa lisätyn todellisuuden ympäristöt!

Lyhenteet ja termit tutuiksi!

VR eli virtual reality tarkoittaa virtuaalista todellisuutta. Virtuaalitodellisuus on tietokonesimulaation avulla luotu keinotekoinen ympäristö. Virtuaalitodellisuus voi joko pyrkiä simuloimaan jotakin todellista ympäristöä tai se voi luoda täysin kuvitteellisen ympäristön.

AR eli augmented reality tarkoittaa lisättyä todellisuutta. Lisätty todellisuus viittaa näkymään, johon on lisätty tietokonegrafiikalla tuotettuja elementtejä ja jota käyttäjä tarkastelee läpikatseltavien näyttöjen kautta. Se on siis järjestelmä, jossa keinotekoista, tietokoneella tuotettua tietoa on lisätty näkymään todellisesta ympäristöstä.

VR-laboratorio ympäristössä harjoitellaan kliinisen laboratorion histologisen tutkimusprosessin eri vaiheet. Ympäristössä tutustutustaan ohjatusti ympäristöön, sen toimintoihin, tarvittaviin laitteisiin ja välineisiin. Opiskelija oppii ymmärtämään koko histologisen näyteprosessin, yksittäiset työvaiheet ja niiden merkityksen sekä vaikutukset koko näyteprosessiin. ​

VR-leikkaussali ympäristössä, harjoitellaan anestesiahoitajan työtä. Anestesiahoitaja valmistelee laiteet ja välineet, jotta leikkaus prosessi etene sujuvasti ja turvallisesti.  Opiskelija voi tutustua rauhallisesti ja ohjatusti ympäristöön ja sen toimintoihin ja sitä voi käyttää myös osaamisen testaamiseen.

Näissä ympäristöissä voit hioa ammattitaitosi huippuun!

Virtuaalinen leikkaussaliympäristö on tulevaisuutta!

Virtuaalinen leikkaussaliympäristö on tulevaisuutta!

VR-leikkaussaliympäristön ansiosta opiskelijat sekä henkilökunta voivat harjoitella työvaiheita ja testata oma osaamistaan. Tämä kaikki voi tapahtua omalla ajalla ja paikasta riippumatta!

FutureEdu-hanke on kehittänyt VR-leikkaussaliympäristö, jossa harjoitellaan anestesiahoitajan työtä. Toteutukseen kuuluu mallinnettu leikkaussaliympäristö tarvittavine laitteineen ja välineineen. Simulaatiossa voi tutustua ohjatusti ympäristöön ja sen toimintoihin ja sitä voi käyttää myös osaamisen testaamiseen.

Savonia-AMK:n opiskelijan innostava kommentti ympäristöstä –  “Tämä on tulevaisuutta!”

A virtual clinical operating room environment is the future!
The VR clinical operating room environment, developed by FutureEdu project, allows students and staff to practice and test their own skills at any time and place independently!

The FutureEdu project has developed a VR clinical operating room environment that guides the anesthesia nurse in the operating room preparations. The simulation includes a modeled operating room environment with the needed equipment and tools. The simulation contains two sections, one part for training and the other for testing your skills.

The student of Savonia University of Applied Sciences gave encouraging comment of the VR simulation by saying – This is the future!”

Surgery and Laboratory Instruments Identification

Kristian Saari,  elaborated an application to help in the identification of surgery and laboratory instruments as the final thesis for the Degree Programme in Information Technology of Savonia University of Applied Sciences. The  work  was done for the FutureEdu project in collaboration with Savonian experts and degree supervisors.

The purpose of the thesis was to create an application for social and health care students that would allow them to identify surgical and laboratory instruments. The application should also offer a comprehensive database of these instruments. The output was to be executed as an Android application that works on both mobile phones and tablets.

The application was created by using the TensorFlow machine learning framework and the Teachable Machine platform that generates machine learning models. With the help of these two, an image recognition function was created, where an object can be identified by a real-time image. This function enabled the display of instrument information in the application. Other ready-made class libraries were also utilised to build a 2D code recognition for situations where making an image is not an option. A library was also created in the application that gives the user access to all the instruments that are found in the database without an identification feature.

The result was an Android application that works on both mobile phones and tablets. The application offers teachers a good and easy-to-use tool for their work that supports both the teaching and the learning of students. It is a workable first version of an application with the following three functions: image recognition, 2D code recognition and a library. The application is not yet directly ready for users, but it must first be tested and developed further insofar as needed.

For more details (in Finnish): Surgery and Laboratory Instruments Identification