Category Archives: General

Savonian virtuaaliset oppimisympäristöt tempaavat mukaansa!

Savonian virtuaaliset oppimisympäristöt tempaavat mukaansa –
Opiskele virtuaalisessa laboratoriossa ja leikkaussalissa!

Savonia-ammattikorkeakoulu kouluttaa ammattitaitoisia tulevaisuuden osaajia eri aloille. Savonian terveysalla on otettu uutena käyttöön virtuaaliset oppimisympäristöt. Näitä uusia ympäristöjä hyödynnetään muun muassa sairaanhoitajien ja bioanalyytikkojen tutkinto-ohjelmissa.

Virtuaalisten ympäristöjen ansiosta opiskelijat voivat turvallisesti harjoitella todellisia työelämän työvaiheita, kädentaitoja sekä testata omaa osaamistaan. Tämä kaikki voi tapahtua omalla ajalla ja paikasta riippumatta!

Virtuaalisten oppimisympäristöjen hyötyjä ovat:

  • Tutustutut virtuaalisesti työelämän todellisiin ympäristöihin ja työprosesseihin ennen työelämässä tapahtuvaa harjoittelua
  • Voit harjoitella niin useasti kuin haluat
  • Opit tärkeitä taitoja hauskasti pelaamalla
  • Näet, kuulet ja koet todellisen työelämän ympäristön
  • Voit saada välitöntä palautetta harjoittelusta

Savonia tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden opiskella ja harjoitella virtuaalisessa maailmassa.

XR-oppisympäristöjämme ovat virtuaalileikkaussali, virtuaalilaboratorio ja virtuaalimikroskooppi. Lisäksi oppimisen tukena ovat työelämään sijoittuvat 360-ympäristöt.

Uutena ominaisuutena Savonialle on pian tulossa lisätyn todellisuuden ympäristöt!

Lyhenteet ja termit tutuiksi!

VR eli virtual reality tarkoittaa virtuaalista todellisuutta. Virtuaalitodellisuus on tietokonesimulaation avulla luotu keinotekoinen ympäristö. Virtuaalitodellisuus voi joko pyrkiä simuloimaan jotakin todellista ympäristöä tai se voi luoda täysin kuvitteellisen ympäristön.

AR eli augmented reality tarkoittaa lisättyä todellisuutta. Lisätty todellisuus viittaa näkymään, johon on lisätty tietokonegrafiikalla tuotettuja elementtejä ja jota käyttäjä tarkastelee läpikatseltavien näyttöjen kautta. Se on siis järjestelmä, jossa keinotekoista, tietokoneella tuotettua tietoa on lisätty näkymään todellisesta ympäristöstä.

VR-laboratorio ympäristössä harjoitellaan kliinisen laboratorion histologisen tutkimusprosessin eri vaiheet. Ympäristössä tutustutustaan ohjatusti ympäristöön, sen toimintoihin, tarvittaviin laitteisiin ja välineisiin. Opiskelija oppii ymmärtämään koko histologisen näyteprosessin, yksittäiset työvaiheet ja niiden merkityksen sekä vaikutukset koko näyteprosessiin. ​

VR-leikkaussali ympäristössä, harjoitellaan anestesiahoitajan työtä. Anestesiahoitaja valmistelee laiteet ja välineet, jotta leikkaus prosessi etene sujuvasti ja turvallisesti.  Opiskelija voi tutustua rauhallisesti ja ohjatusti ympäristöön ja sen toimintoihin ja sitä voi käyttää myös osaamisen testaamiseen.

Näissä ympäristöissä voit hioa ammattitaitosi huippuun!

Virtuaalinen leikkaussaliympäristö on tulevaisuutta!

Virtuaalinen leikkaussaliympäristö on tulevaisuutta!

VR-leikkaussaliympäristön ansiosta opiskelijat sekä henkilökunta voivat harjoitella työvaiheita ja testata oma osaamistaan. Tämä kaikki voi tapahtua omalla ajalla ja paikasta riippumatta!

FutureEdu-hanke on kehittänyt VR-leikkaussaliympäristö, jossa harjoitellaan anestesiahoitajan työtä. Toteutukseen kuuluu mallinnettu leikkaussaliympäristö tarvittavine laitteineen ja välineineen. Simulaatiossa voi tutustua ohjatusti ympäristöön ja sen toimintoihin ja sitä voi käyttää myös osaamisen testaamiseen.

Savonia-AMK:n opiskelijan innostava kommentti ympäristöstä –  “Tämä on tulevaisuutta!”

A virtual clinical operating room environment is the future!
The VR clinical operating room environment, developed by FutureEdu project, allows students and staff to practice and test their own skills at any time and place independently!

The FutureEdu project has developed a VR clinical operating room environment that guides the anesthesia nurse in the operating room preparations. The simulation includes a modeled operating room environment with the needed equipment and tools. The simulation contains two sections, one part for training and the other for testing your skills.

The student of Savonia University of Applied Sciences gave encouraging comment of the VR simulation by saying – This is the future!”

Sukelletaan virtuaalilaboratorion maailmaan!

Sukelletaan virtuaalilaboratorion maailmaan!
Dive into the virtual laboratory!

FutureEdu-hankkeessa on tuotettu uusi virtuaalilaboratorio. Tässä VR-ympäristössä kuvataan kliinisen laboratorion histologisen tutkimusprosessin eri vaiheet. Simulaatiossa tutustutustaan ohjatusti ympäristöön, sen toimintoihin, tarvittaviin laitteisiin ja välineisiin. Oppimisympäristö jäljittelee todellista työelämäympäristöä.

Käyttäjä oppii ymmärtämään koko histologisen näyteprosessin, yksittäiset työvaiheet ja niiden merkityksen sekä vaikutukset koko näyteprosessiin. ​ Simulaatiota voidaan käyttää opiskelijoiden ja työntekijöiden perehdyttämiseen ennen varsinaista paikan päällä tapahtuvaa harjoitteluja tai uuteen työtehtävään siirtymistä. Tämä simulaation avulla voidaan työtehtäviä harjoitella turvallisessa ympäristössä ja näin mahdollistaa sujuvampi siirtyminen todellisiin työtehtäviin. Lisäksi tuotettu VR-ympäristö antaa palautetta toiminnasta ja auttaa näin kehittymään taidoissa.

Tuotettua ympäristöä tullaan testaamaan Savonia-AMK:n ja Savon ammattiopiston opiskelijoilla ja opettajilla sekä työelämä edustajilla. Saadun palautteen perusteella ympäristöä kehitetään edelleen, jonka jälkeen se siirtyy osaksi ko. organisaatioiden opetusta ja työelämän perehdytystä.

Dive into the virtual laboratory!
A new virtual laboratory has been created in the FutureEdu project. This VR environment describes the different stages of histological process in the clinical laboratory. This simulation enables to get acquainted with the environment of histological laboratory, its functions, equipment and tools. The learning environment resemble the real working facilities.

The user learns to understand the entire histological laboratory process, its specific work stages and their significance, as well as the implications of the entire sample process. The simulation familiarize students and employees before the actual on-site internships or when shifting to a new job. Users can practice working tasks in a safe environment and thus have a smoother shift to real work tasks. For example, the VR environment provides feedback on operations and helps to develop skills.

The created environment will be tested by Savonia University of Applied Sciences and Savo Vocational College students and teachers, as well as by the working life representatives. Based on the feedback received, the environment is further developed. Later it becomes part of the education and orientation process of the organizations and working life

Conference Participation

FutureEdu team participated in the online-conference together with the project partner, Yatrus Foundation from Bulgaria to share and disseminated innovations in education.

11th International Conference Education, Research & Development
Burgas,
Bulgaria, 24th – 26th August, 2020

The conferences dealt with broad topics concerning e-learning, virtual innovations, internationalization and research in education.  Anssi Mähönen, project manager of FutureEdu project presented the two topics below:

Work Life Related Virtual Learning (XR) Environments for Biomedical Laboratory Science

 

 

Satellite Education Model -Work Oriented Professionals for HealthCare by a Distance Learning Method

 

Articles:
WORK LIFE RELATED VIRTUAL LEARNING (XR) ENVIRONMENTS FOR BIOMEDICAL LABORATORY SCIENCE AND PERIOPERATIVE NURSING IN THE FUTUREEDU PROJECT
Anssi Mähönen, Sirkka-Liisa Halimaa, Paola Kontro, Jaana Heiskanen, Tommi Kinnunen, Susanna Vuohelainen, Kimmo Pakarinen

Anssi Mähönen, Sirkka-Liisa Halimaa

 

 

 

 

FutureEdu-project Initiation

FutureEdu project started in January, 2019, as a ESF project coordinated by the School of Health Care in Savonia and last for three years. The project is based on previous projects´ experiences in developing  modern teaching methods and distance learning models.

The main concern is to answer to the structural challenges bring by the national health reforms. There is a need for professionals to develop their careers according to the demand of the working life. Flexible and efficient education and training supports labor mobility, recruitment, on-the-job and lifelong learning.

First project meeting  and Project Kick-off meeting  in a winter morning of the year.