Savonian virtuaaliset oppimisympäristöt tempaavat mukaansa!

Savonian virtuaaliset oppimisympäristöt tempaavat mukaansa –
Opiskele virtuaalisessa laboratoriossa ja leikkaussalissa!

Savonia-ammattikorkeakoulu kouluttaa ammattitaitoisia tulevaisuuden osaajia eri aloille. Savonian terveysalla on otettu uutena käyttöön virtuaaliset oppimisympäristöt. Näitä uusia ympäristöjä hyödynnetään muun muassa sairaanhoitajien ja bioanalyytikkojen tutkinto-ohjelmissa.

Virtuaalisten ympäristöjen ansiosta opiskelijat voivat turvallisesti harjoitella todellisia työelämän työvaiheita, kädentaitoja sekä testata omaa osaamistaan. Tämä kaikki voi tapahtua omalla ajalla ja paikasta riippumatta!

Virtuaalisten oppimisympäristöjen hyötyjä ovat:

  • Tutustutut virtuaalisesti työelämän todellisiin ympäristöihin ja työprosesseihin ennen työelämässä tapahtuvaa harjoittelua
  • Voit harjoitella niin useasti kuin haluat
  • Opit tärkeitä taitoja hauskasti pelaamalla
  • Näet, kuulet ja koet todellisen työelämän ympäristön
  • Voit saada välitöntä palautetta harjoittelusta

Savonia tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden opiskella ja harjoitella virtuaalisessa maailmassa.

XR-oppisympäristöjämme ovat virtuaalileikkaussali, virtuaalilaboratorio ja virtuaalimikroskooppi. Lisäksi oppimisen tukena ovat työelämään sijoittuvat 360-ympäristöt.

Uutena ominaisuutena Savonialle on pian tulossa lisätyn todellisuuden ympäristöt!

Lyhenteet ja termit tutuiksi!

VR eli virtual reality tarkoittaa virtuaalista todellisuutta. Virtuaalitodellisuus on tietokonesimulaation avulla luotu keinotekoinen ympäristö. Virtuaalitodellisuus voi joko pyrkiä simuloimaan jotakin todellista ympäristöä tai se voi luoda täysin kuvitteellisen ympäristön.

AR eli augmented reality tarkoittaa lisättyä todellisuutta. Lisätty todellisuus viittaa näkymään, johon on lisätty tietokonegrafiikalla tuotettuja elementtejä ja jota käyttäjä tarkastelee läpikatseltavien näyttöjen kautta. Se on siis järjestelmä, jossa keinotekoista, tietokoneella tuotettua tietoa on lisätty näkymään todellisesta ympäristöstä.

VR-laboratorio ympäristössä harjoitellaan kliinisen laboratorion histologisen tutkimusprosessin eri vaiheet. Ympäristössä tutustutustaan ohjatusti ympäristöön, sen toimintoihin, tarvittaviin laitteisiin ja välineisiin. Opiskelija oppii ymmärtämään koko histologisen näyteprosessin, yksittäiset työvaiheet ja niiden merkityksen sekä vaikutukset koko näyteprosessiin. ​

VR-leikkaussali ympäristössä, harjoitellaan anestesiahoitajan työtä. Anestesiahoitaja valmistelee laiteet ja välineet, jotta leikkaus prosessi etene sujuvasti ja turvallisesti.  Opiskelija voi tutustua rauhallisesti ja ohjatusti ympäristöön ja sen toimintoihin ja sitä voi käyttää myös osaamisen testaamiseen.

Näissä ympäristöissä voit hioa ammattitaitosi huippuun!

Virtuaalinen leikkaussaliympäristö on tulevaisuutta!

Virtuaalinen leikkaussaliympäristö on tulevaisuutta!

VR-leikkaussaliympäristön ansiosta opiskelijat sekä henkilökunta voivat harjoitella työvaiheita ja testata oma osaamistaan. Tämä kaikki voi tapahtua omalla ajalla ja paikasta riippumatta!

FutureEdu-hanke on kehittänyt VR-leikkaussaliympäristö, jossa harjoitellaan anestesiahoitajan työtä. Toteutukseen kuuluu mallinnettu leikkaussaliympäristö tarvittavine laitteineen ja välineineen. Simulaatiossa voi tutustua ohjatusti ympäristöön ja sen toimintoihin ja sitä voi käyttää myös osaamisen testaamiseen.

Savonia-AMK:n opiskelijan innostava kommentti ympäristöstä –  “Tämä on tulevaisuutta!”

A virtual clinical operating room environment is the future!
The VR clinical operating room environment, developed by FutureEdu project, allows students and staff to practice and test their own skills at any time and place independently!

The FutureEdu project has developed a VR clinical operating room environment that guides the anesthesia nurse in the operating room preparations. The simulation includes a modeled operating room environment with the needed equipment and tools. The simulation contains two sections, one part for training and the other for testing your skills.

The student of Savonia University of Applied Sciences gave encouraging comment of the VR simulation by saying – This is the future!”

Sukelletaan virtuaalilaboratorion maailmaan!

Sukelletaan virtuaalilaboratorion maailmaan!
Dive into the virtual laboratory!

FutureEdu-hankkeessa on tuotettu uusi virtuaalilaboratorio. Tässä VR-ympäristössä kuvataan kliinisen laboratorion histologisen tutkimusprosessin eri vaiheet. Simulaatiossa tutustutustaan ohjatusti ympäristöön, sen toimintoihin, tarvittaviin laitteisiin ja välineisiin. Oppimisympäristö jäljittelee todellista työelämäympäristöä.

Käyttäjä oppii ymmärtämään koko histologisen näyteprosessin, yksittäiset työvaiheet ja niiden merkityksen sekä vaikutukset koko näyteprosessiin. ​ Simulaatiota voidaan käyttää opiskelijoiden ja työntekijöiden perehdyttämiseen ennen varsinaista paikan päällä tapahtuvaa harjoitteluja tai uuteen työtehtävään siirtymistä. Tämä simulaation avulla voidaan työtehtäviä harjoitella turvallisessa ympäristössä ja näin mahdollistaa sujuvampi siirtyminen todellisiin työtehtäviin. Lisäksi tuotettu VR-ympäristö antaa palautetta toiminnasta ja auttaa näin kehittymään taidoissa.

Tuotettua ympäristöä tullaan testaamaan Savonia-AMK:n ja Savon ammattiopiston opiskelijoilla ja opettajilla sekä työelämä edustajilla. Saadun palautteen perusteella ympäristöä kehitetään edelleen, jonka jälkeen se siirtyy osaksi ko. organisaatioiden opetusta ja työelämän perehdytystä.

Dive into the virtual laboratory!
A new virtual laboratory has been created in the FutureEdu project. This VR environment describes the different stages of histological process in the clinical laboratory. This simulation enables to get acquainted with the environment of histological laboratory, its functions, equipment and tools. The learning environment resemble the real working facilities.

The user learns to understand the entire histological laboratory process, its specific work stages and their significance, as well as the implications of the entire sample process. The simulation familiarize students and employees before the actual on-site internships or when shifting to a new job. Users can practice working tasks in a safe environment and thus have a smoother shift to real work tasks. For example, the VR environment provides feedback on operations and helps to develop skills.

The created environment will be tested by Savonia University of Applied Sciences and Savo Vocational College students and teachers, as well as by the working life representatives. Based on the feedback received, the environment is further developed. Later it becomes part of the education and orientation process of the organizations and working life

Surgery and Laboratory Instruments Identification

Kristian Saari,  elaborated an application to help in the identification of surgery and laboratory instruments as the final thesis for the Degree Programme in Information Technology of Savonia University of Applied Sciences. The  work  was done for the FutureEdu project in collaboration with Savonian experts and degree supervisors.

The purpose of the thesis was to create an application for social and health care students that would allow them to identify surgical and laboratory instruments. The application should also offer a comprehensive database of these instruments. The output was to be executed as an Android application that works on both mobile phones and tablets.

The application was created by using the TensorFlow machine learning framework and the Teachable Machine platform that generates machine learning models. With the help of these two, an image recognition function was created, where an object can be identified by a real-time image. This function enabled the display of instrument information in the application. Other ready-made class libraries were also utilised to build a 2D code recognition for situations where making an image is not an option. A library was also created in the application that gives the user access to all the instruments that are found in the database without an identification feature.

The result was an Android application that works on both mobile phones and tablets. The application offers teachers a good and easy-to-use tool for their work that supports both the teaching and the learning of students. It is a workable first version of an application with the following three functions: image recognition, 2D code recognition and a library. The application is not yet directly ready for users, but it must first be tested and developed further insofar as needed.

For more details (in Finnish): Surgery and Laboratory Instruments Identification

Expert in Perioperative Nursing and Simulation Pedagogy

Tommi Kinnunen, Senior Lecturer
Expert in Perioperative Nursing and Simulation Pedagogy
Savonia University of Applied Sciences, Unit of Health Care

Education:
• Bachelor Degree in Nursing, Savonia University of Applied Sciences
• Master’s Degree Programme in Social and Health Care Development and Management, Savonia University of Applied Sciences
• School of Professional Teacher Education, JAMK University of Applied Sciences

Work experience:
• About 9 years’ working experience in operating room as a surgical nurse in Kuopio University Hospital.
• 5 years´ Educator Nurse in Savonia University of Applied Sciences
• Since 2016 Senior Lecturer in Savonia UAS

My expertise for the project:
My main contribution to the FutureEdu –project is in the field of perioperative nursing. I teach perioperative nursing in professional studies and optional professional studies. I also work as an internship instructor in different perioperative nursing environments so I have good links to the working life. This expertise is very valuable when developing new learning methods.

I also teach clinical examination of patient. In Savonia UAS we have a great Simulation Center where students can practice real situations and actions that they will encounter in real life. In the Simulation Center, students can also train different kind of hand skills. I am also one of the simulation pedagogy educator in Savonia UAS, and I use this method frequently in my courses.

In healthcare education, extended reality (XR) and virtual reality (VR) are rarely used, especially in nursing education. Learning environments using these new technologies complement traditional methods. They offers authentic and patient safety environments, where participants receive feedbacks about their performance, indicating what went good and what can be improved. Studies also shows that by observing another exercising one can also learn, so it is a versatile method of learning.

Traditional nursing education is changing, that´s for sure. Lessons are going to be diversified from the traditional classroom lessons to web-based clinical instructions and virtual based skill stations. This will change our teaching strategy and affects the curriculum of nursing education bringing also new opportunities for the in-service training.